اول خبر | خبر امروز

حاج‌صفي: صلاحم اين است به اروپا بروم

زمان دریافت خبر :
اگر در ايران مي ماندم حتما سپاهان را انتخاب مي کردم اما آرزوي هر بازيکني است که در جام جهاني بازي کند و من به همين دليل تصميم گرفتم در اروپا به فوتبالم ادامه بدهم.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 316

دیگران چه می خوانند