اول خبر | خبر امروز

كدام بخش از امنيت ملي را براي دور بعدتر مذاكرات پيشكش خواهند كرد؟!

زمان دریافت خبر :
مهدي محمدي کارشناس و تحليلگر مسائل سياسي در کانال تلگرامي خود نوشت: مي‌گويند اجازه بدهيد درباره مسائل غيرهسته‌اي مذاكره كنيم.

امروز یکشنبه، 4 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 637

دیگران چه می خوانند