اول خبر | خبر امروز

??حاني له‌ پ?شه‌وه‌يه‌

زمان دریافت خبر :
به‌شي هه‌?بژاردن/ کوردي- به‌ گو?ره‌ي ژ?رنووسي که‌نا?ي خه‌به‌ر حه‌سه‌ن ??حاني تا ئ?ستا پ?شکه‌وتووي ک?به‌رک?ي هه‌?بژاردنه‌کانه‌.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2414

دیگران چه می خوانند