اول خبر | خبر امروز

استاندار سمنان : مشارکت بيش از 80 درصدي واجدان شرايط سمناني در انتخابات

زمان دریافت خبر :
استاندار سمنان از مشارکت بيش از 80 درصدي واجدان شرايط سمناني در انتخابات روز جمعه خبر داد و از حضور مردم در صحنه قدرداني کرد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3657

دیگران چه می خوانند