اول خبر | خبر امروز

پراندلي سرمربي النصر شد

زمان دریافت خبر :
سرمربي سابق تيم ملي فوتبال ايتاليا به عنوان سرمربي جديد النصر انتخاب و جانشين پترسکو شد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3663

دیگران چه می خوانند