اول خبر | خبر امروز

اسامي اعضاي شوراي شهر ماهشهر

زمان دریافت خبر :
با پايان شمارش آرا در شهر ماهشهر، اعضاي شوراي اين شهر براي دوره پنجم مشخص شدند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند