اول خبر | خبر امروز

عروس و داماد مشهدي به پاي صندوق‌هاي راي+تصاوير

زمان دریافت خبر :
عروس و دامادي در مشهد به پاي صندوق‌هاي راي آمدند و در انتخابات نتخابات رياست جمهوري دوازدهم وانتخابات شوراهاي شهر و روستا شرکت کردند.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3663

دیگران چه می خوانند