اول خبر | خبر امروز

برنده اصلي انتخابات سخني با رئيس‌جمهور منتخب

زمان دریافت خبر :
اکنون فارغ از آن که برگزيده آن ها کيست، خود مردم «برندگان اصلي» هستند؛ اين برندگان بايد در اداره و حل مشکلات کشور ديده شوند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2432

دیگران چه می خوانند