اول خبر | خبر امروز

رکود بازارهاي مالي آمريکا در پي عدم تحقق وعده‌هاي ترامپ

زمان دریافت خبر :
به دليل عدم اطمينان سرمايه‌داران از توانايي ترامپ در تحقق برنامه‌هاي اقتصادي سرمايه‌داران از بازارهاي مالي آمريکا نااميد شده و تمايلي به وارد کردن سرمايه خود به اين بازارها ندارند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4916

دیگران چه می خوانند