اول خبر | خبر امروز

ميزان آراى رييس جمهور روحانى

زمان دریافت خبر :
توييت معنادار معاون سياسي رياست جمهوري: يعني روحاني ??درصد از ??ميليون راي يعني ??ميليون راي‌ کسب کرده؟يعني بيشترين راي تاريخ يک رييس‌جمهور در ايران؟

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند