اول خبر | خبر امروز

هورمون‌هاي شادي‌آور را بشناسيد

زمان دریافت خبر :
انسان هنگام رو به رو شدن با موقعيت هاي مختلف، واکنش هاي متفاوتي از خود نشان مي دهد. شادي و همه احساسات مختلفي که تجربه مي کنيم در نتيجه واکنش هاي شيميايي است که توسط هورمون هاي درون بدن مان رخ مي دهد

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3812

دیگران چه می خوانند