اول خبر | خبر امروز

?? کشته و زخمي در تيراندازي هاي ده ساعت گذشته در آمريکا

زمان دریافت خبر :
در تيراندازي هاي ده ساعت گذشته در آمريکا دو نفر کشته و بيست و دو نفر زخمي شدند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3812

دیگران چه می خوانند