اول خبر | خبر امروز

جديدترين توييت جهانگيري و ابوطالبي

زمان دریافت خبر :
معاون سياسي و معاون اول رييس جمهور در حساب شخصي خود در توئيتر دو پيام کوتاه منتشر کردند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند