اول خبر | خبر امروز

رئيس ستاد انتخاباتي روحاني: برگزاري جشن پيروزي قبل از اعلام نتيجه و در فضاي باز ممنوع

زمان دریافت خبر :
رئيس ستاد انتخاباتي روحاني تاکيد کرد که اعلام زودهنگام نتيجه، برگزاري جشن پيروزي قبل از اعلام نتيجه و در فضاي باز ممنوع است.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3002

دیگران چه می خوانند