اول خبر | خبر امروز

روی خط خبر

شبکه خبر تلويزيون: جنب و جوش خاصي در ستاد انتخابات شاهديم

زمان دریافت خبر :
شبکه خبر تلويزيون که ويژه برنامه انتخاباتي با حضور حسن عابديني تحليلگر سياسي ترتيب داده است؛ هرازگاهي ارتباطي مستقيم با خبرنگارش در ستاد انتخابات وزارت کشور دارد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3908

دیگران چه می خوانند