اول خبر | خبر امروز

دنيا به احترام ايران ايستاد

زمان دریافت خبر :
المنار به بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي پس از رأي دادن، اشاره کرد و به نقل از ايشان نوشت: مسئله انتخابات از اهميت ويژه اي برخوردار است و از مردم مي خواهم توجه ويژه اي به اين مسئله داشته باشند.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3910

دیگران چه می خوانند