اول خبر | خبر امروز

Trump’s job rating lowest since inauguration: Poll

زمان دریافت خبر :
Donald Trump’s job approval rating has fallen to the lowest level since his inauguration on January 20, a new poll shows.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4896

دیگران چه می خوانند