اول خبر | خبر امروز

برنده اصلي انتخابات

زمان دریافت خبر :
رئيس‌جمهور هر کس که باشد، بايد در درجه اول امنيت و اقتدار ملي را پاس بدارد و در جهت همبستگي ملي و انسجام اسلامي گام بردارد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3859

دیگران چه می خوانند