اول خبر | خبر امروز

شمارش بيش از ?? درصد آراي تهران مشارکت بالاي ?? درصدي تهراني‌ها در انتخابات ??

زمان دریافت خبر :
فرماندار تهران گفت که بيش از ?? درصد واجدين شرايط تهراني در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مشارکت داشته‌اند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند