اول خبر | خبر امروز

برگزاري جشن پيروزي قبل از اعلام نتيجه و در فضاي باز ممنوع

زمان دریافت خبر :
رئيس ستاد انتخاباتي روحاني تاکيد کرد که اعلام زودهنگام نتيجه، برگزاري جشن پيروزي قبل از اعلام نتيجه و در فضاي باز ممنوع است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند