اول خبر | خبر امروز

چند درصد آراي تهران شمرده شد؟

زمان دریافت خبر :
فرماندار تهران گفت که بيش از ?? درصد واجدين شرايط تهراني در دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري مشارکت داشته‌اند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2430

دیگران چه می خوانند