اول خبر | خبر امروز

رئيس ستاد روحاني: برگزاري جشن پيروزي قبل از اعلام نتيجه و در فضاي باز ممنوع

زمان دریافت خبر :
حسب اعلام وزارت کشور، اعلام زود هنگام نتايج انتخابات و برگزاري مراسم جشن پيروزي قبل از اعلام رسمي بر خلاف قانون است. همچنين برگزاري جنش پيروزي از سوي ستادها در مکانهاي محصور و اخذ مجوز امکانپذير ميباشد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند