اول خبر | خبر امروز

روايت تصويري از فرايند شمارش آراي انتخابات

زمان دریافت خبر :
پش از اتمام ساعت قانوني انتخابات دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري و شهر و روستا شعب اخذ راي کار شمارش آرا را شروع کردند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4978

دیگران چه می خوانند