اول خبر | خبر امروز

تأمين امنيت انتخابات تا پايان شمارش آرا جمع‌آوري و ارسال تخلفات به مراجع مرتبط

زمان دریافت خبر :

شبکه خبري وعده صادق/

فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه پليس امنيت عمومي با اشراف اطلاعاتي در شناسايي کانون هاي تهديد و آسيب در سطح کشور نقش مهم و حساسي را ايفا مي کند، گفت: ناجا با آمادگي ، مقتدرانه و هوشيارانه مأموريت بزرگ تأمين امنيت انتخابات تا پايان شمارش آراء و تعيين و تثبيت رئيس جمهور و شوراها […]

جهت مطالعه بيشتر تأمين امنيت انتخابات تا پايان شمارش آرا/ جمع‌آوري و ارسال تخلفات به مراجع مرتبط به سايت وعده صادق مراجعه فرماييد

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3679

دیگران چه می خوانند