اول خبر | خبر امروز

پيکه به تمرين گروهي بارسلونا بازگشت

زمان دریافت خبر :
جرارد پيکه که به دليل بيماري ويروسي در بيمارستان بستري شده بود بار ديگر به تمرين بارسلونا اضافه شد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3646

دیگران چه می خوانند