اول خبر | خبر امروز

انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا در استان‌ها 12

زمان دریافت خبر :
اخذ آراي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا از ساعت 8 صبح جمعه بيست و نهم ارديبهشت در شهرهاي گرگان و رشت و استان سيستان به صورت همزمان با سراسر کشور آغاز شد.تصاوير انتخابات رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا در استان‌ها -12...

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3874

دیگران چه می خوانند