اول خبر | خبر امروز

12 حقيقت جالب و ومهم در رابطه به خواب و خواب ديدن

زمان دریافت خبر :
بطور ميانگين هر فرد سالم مي بايست در طول روز 8 ساعت بخوابد. پس در نتيجه يک سوم عمر شما در خواب به سر برده خواهد شد. خواب ديدن از جمله طبيعي ترين اتفاقاتي است که در حين خواب براي هر کسي اتفاق مي افتد. اما در اين هنگام چه بر سر بدن ما خواهد […]

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4972

دیگران چه می خوانند