اول خبر | خبر امروز

عکس استراحت خبرنگاران منتظر در وزارت کشور

زمان دریافت خبر :
استراحت خبرنگاران بعد از ساعت‌ها فعاليت در روز انتخابات در وزارت کشور _نيمه شب شنبه

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2417

دیگران چه می خوانند