اول خبر | خبر امروز

??? نفر در حمله به يک پايگاه نظامي در ليبي کشته شدند

زمان دریافت خبر :
يک منبع نظامي گفت در اثر حمله به يک پايگاه نظامي در جنوب ليبي ??? نفر که اکثر آنها نظامي بودند کشته شده اند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3811

دیگران چه می خوانند