اول خبر | خبر امروز

ميزان مشارکت چند استان بزرگ کشور اعلام شد

زمان دریافت خبر :
ميزان مشارکت مردم در چند استان بزرگ کشور در انتخابات تا اين لحظه اعلام شد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2432

دیگران چه می خوانند