اول خبر | خبر امروز

آخرين ساعات حضور مردم و شمارش آراء در کردستان‎

زمان دریافت خبر :
با پايان ساعات اخذ راي ، شمارش آرا در سنندج آغاز شد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3892

دیگران چه می خوانند