اول خبر | خبر امروز

آبادي و ويراني سوريه قبل و بعد از حمله داعش+عکس

زمان دریافت خبر :
در دو تصوير، همزمان مي توان آباداني و ويراني سوريه در قبل و بعد از حمل داعش ديد.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3835

دیگران چه می خوانند