اول خبر | خبر امروز

انتخابات رياست جمهوري و شوراي اسلامي شهر و روستا -?

زمان دریافت خبر :
دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پنجمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر از صبح امروز جمعه با حضور گسترده مردم در سطح شهر تهران در حال برگزاري است.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4961

دیگران چه می خوانند