اول خبر | خبر امروز

ميلياردر روسي مالک آرسنال مي شود؟

زمان دریافت خبر :
عليشير عثمانوف قصد دارد با پيشنهادي به ارزش 1.3 ميليارد پوند سهام آرسنال را خريداري کند.???????

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند