اول خبر | خبر امروز

پايان زمان راي گيري آغاز شمارش آرا درسراسر کشور

زمان دریافت خبر :
با پايان يافتن زمان راي گيري در ساعت 24 امشب از سوي وزارت کشور، شمارش آرا آغاز شد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2422

دیگران چه می خوانند