اول خبر | خبر امروز

انتقاد مطهري از تفسير شوراي نگهبان درباره زمان رأي گيري

زمان دریافت خبر :
علي مطهري گفت: شوراي نگهبان در ساعات پاياني راي‌گيري اعلام کرد طبق قانون انتخابات که مي‌گويد راي‌گيري در روز جمعه صورت مي‌گيرد، از ساعت 24 ديگر راي گيري نمي شود. در حاليکه مردم پشت درهاي حوزه‌هاي راي‌گيري صف کشيده بودند.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 4950

دیگران چه می خوانند