اول خبر | خبر امروز

همان راي ريخته شده به صندوقها، خوانده و اعلام مي شود

زمان دریافت خبر :
معاون اول رييس جمهوري در پيام توئيتري تاکيد کرد: همان رايي که مردم به صندوق ها ريخته اند خوانده و اعلام خواهد شد.

امروز چهارشنبه، 3 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 7686

دیگران چه می خوانند