اول خبر | خبر امروز

ساخت اسکلت خارجي با قابليت حفظ ثبات

زمان دریافت خبر :
تيمي بين‌المللي متشکل از دانشمندان ايتاليايي و سوييسي اسکلت خارجي ساخته‌اند که مي‌تواند با عدم تعادل بدن اشخاص مسن مقابله کند.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3869

دیگران چه می خوانند