اول خبر | خبر امروز

آبرامز: برجام آن معدن طلايي نبود که به مردم ايران وعده داده مي‌شد

زمان دریافت خبر :
مشاور پيشين امنيت ملي آمريکا مي‌گويد تحريم‌هاي عمده عليه ايران باقي است.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2418

دیگران چه می خوانند