اول خبر | خبر امروز

موفقيت انتخابات الکترونيکي در استان کرمانشاه ??? درصد بوده است

زمان دریافت خبر :
کرمانشاه- رئيس کميته فناوري اطلاعات انتخابات استان کرمانشاه، موفقيت انتخابات الکترونيکي در ? شهرستان استان را ??? درصدي دانست.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2432

دیگران چه می خوانند