اول خبر | خبر امروز

«ارثيه شوم» ???هزار ميلياردي روحاني!

زمان دریافت خبر :
دولت يک‌تنه و با اختلاف ???هزار ميليارد توماني لقب بدهکارترين دولت تاريخ را به خود اختصاص داده است.

امروز چهارشنبه، 7 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3871

دیگران چه می خوانند