اول خبر | خبر امروز

ميزان مشارکت در انتخابات به نزديک 40 ميليون نفر رسيد اين آمار نهايي نيست

زمان دریافت خبر :
ميزان مشارکت مردم در انتخابات رياست جمهوري به نزديک 40 ميليون نفر رسيده اما اين آمار کامل نيست.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5028

دیگران چه می خوانند