اول خبر | خبر امروز

شمارش آرا در برخي شعب آغاز شد

زمان دریافت خبر :
با پايان يافتن زمان راي گيري دو انتخابات رياست جمهوري دوازدهم و شوراي شهر و روستاي پنجم در ساعت ?? روز ?? ارديبهشت، شمارش آراي انتخابات از بامداد امروز آغاز شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند