اول خبر | خبر امروز

کري: اروپا آمريکا را بهانه عدم معامله با ايران قرار ندهد

زمان دریافت خبر :
وزير امور خارجه سابق آمريکا در اظهاراتي از کشورهاي اروپايي خواست تا واشنگتن را بهانه عدم معامله با ايران قرار ندهند.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3281

دیگران چه می خوانند