اول خبر | خبر امروز

جزئيان تکان دهنده از قتل هولناک در صف انتخابات

زمان دریافت خبر :
درگيري لفظي در صف انتخابات منجر به درگيري طايفه اي و قتل شد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند