اول خبر | خبر امروز

خريد تضميني گندم کشاورزان به ? ? ميليون تن رسيد

زمان دریافت خبر :
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران از خريد تضميني 1.7 ميليون تن گندم کشاورزان خبر داد.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2996

دیگران چه می خوانند