اول خبر | خبر امروز

خريد تضميني گندم کشاورزان به ? ? ميليون تن رسيد

زمان دریافت خبر :
مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي ايران از خريد تضميني 1.7 ميليون تن گندم کشاورزان خبر داد.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3904

دیگران چه می خوانند