اول خبر | خبر امروز

چرا امکان حذف اوراق تسهيلات وجود ندارد؟

زمان دریافت خبر :
دريافت تسهيلات مسکن از محل اوراق به دليل حذف بخش مهمي از سرمايه متقاضي خريد مسکن، به انصراف خانوارها از خريد مسکن و درنتيجه تشديد رکود بازار مي انجامد.

امروز شنبه، 6 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 5713

دیگران چه می خوانند