اول خبر | خبر امروز

وزير کشور راي خود را به صندوق انداخت +عکس

زمان دریافت خبر :
رحماني فضلي در شعبه اخذ راي مستقر در وزارت کشور حاضر شد و راي خود را به صندوق انداخت.

امروز جمعه، 5 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3910

دیگران چه می خوانند