اول خبر | خبر امروز

وزير کشور راي خود را به صندوق انداخت +عکس

زمان دریافت خبر :
رحماني فضلي در شعبه اخذ راي مستقر در وزارت کشور حاضر شد و راي خود را به صندوق انداخت.

امروز پنج شنبه، 1 تیر 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 2997

دیگران چه می خوانند