اول خبر | خبر امروز

آغاز شمارش آراء در حوزهاي انتخابيه در خارج از کشور

زمان دریافت خبر :
اخذ راي در کشورهاي آمريکاي لاتين و همچنين ايالات متحده همچنان ادامه دارد.

امروز دوشنبه، 8 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3663

دیگران چه می خوانند