اول خبر | خبر امروز

پايان رأي‌گيري در بخش‌هاي قم

زمان دریافت خبر :
رأي‌گيري در روستاهاي بخش‌هاي ? گانه قم به پايان رسيد.

امروز یکشنبه، 7 خرداد 1396

تعداد اخبار دریافت شده امروز: 3266

دیگران چه می خوانند